Adres: Szczecin, ul. Heyki 4 (Baza PKS Szczecin)
Pracujemy: pon.-pt. 8-20, sob.-niedz. 8-16
Tel: +48 515 765 656 Mail: diagnosta@oskp.szczecin.pl
Okręgowa stacja kontroli pojazdów w Szczecinie

Ceny przeglądów Szczecin

1. Okresowe badania techniczne:
1.1. motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 zł
1.2. samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t DMC, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t 98,00 zł
1.3. samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t DMC do 16 t DMC 153,00 zł
1.4. samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t DMV, ciągnik samochodowy balastowy 176,00 zł
1.5. autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00 zł
1.6. przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t DMC 40,00 zł
1.7. przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t DMC do 6 t DMC 50,00 zł
1.8. przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t DMC 70,00 zł
1.9. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t DMC 78,00 zł
1.10. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t DMC do 16 t DMC 163,00 zł
1.11. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t DMC 177,00 zł
1.12. pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00 zł
1.13. motorower 50,00 zł


2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojedździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1. skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00 zł
2.2. ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00 zł
2.3. połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 zł
2.4. toksyczności spalin 14,00 zł
2.5. poziomu hałasu 20,00
2.6. geometrii kół jednej osi 36,00 zł
2.7. działania amortyzatorów jednej osi 14,00 zł
2.8. wszystkich innych usterek łącznie 20,00 zł


3. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczecina, ża zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
3.1. określenie usterki technicznej, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00 zł
3.2. po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł
3.3. dane techiczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 zł


4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1. co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20,00 zł
4.2. po wypadku, kolizji drogowek (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł


5. POzostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
5.1. który ma być używany jako taksówka osobowa lub bażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł
5.2. który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł
5.3. który ma być używany do przwozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00 zł
5.4. autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00 zł
5.5. do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkwe) 48,00 zł
5.6. w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elelementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00 zł
5.7. o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł
5.8. skierowany przez starostę* lub na wniosek posiadacza** pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji lub jeżeli z jego dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowoym , luba narusza zasady ochrony środowiska *60,00 zł
**94,00 zł
5.9. w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezp. ruchu drogowego 94,00 zł
5.10. o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł
5.11. dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120,00 zł


6. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków techniczn8y ch dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów
6.1. prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,00 zł
6.2. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 21,00 zł
6.3. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 48,00 zł
6.4. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 41,00 zł
6.5. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 41,00 zł
6.6. wykonanie numeru nadwozia 49,00 zł
6.7. wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 49,00 zł
6.8. sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00zł
6.9. Pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5t DMC, związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 255,00 zł

Projekt i wykonanie: Strony internetowe Szczecin Michał Mac